Classic jaguar cz

Menu

Zesílení přední osy

Konstrukce uložení předních kol E Type je velmi jednoduchá, stejná jako u řady dalších vozů. Na krátké ose (Stub Axle) jsou volně nasunuty vnitřní kroužky ložisek, vnější kroužky pak nalisovány do náby (Hub), která je pak zajištěná maticí a závlačkou velmi nízkým utahovacím momentem – cca 5 lbs. Správné seřízení bývá dosti obtížné, každý má tendenci ložiska spíše více utáhnout aby odstranil nepříjemnou vůli kola. Tím ovšem dochází k nadměrnému zatížení ložisek, jejich rychlému opotřebení a v některých případech k jejich poškození s fatálními následky. Ke sejnému výsledku lze dojít naopak též při větší nastavené vůli. Vnitřní kroužky ložisek, které musí mít v uložení na ose větší vůli, danou konstrukcí, mají tendenci se protáčet a poškozují tím zejména samotnou osu, nehledě k nadměrnému přehřívání. Dalším nedostatkem je, že v extrémním zatížení při brzdění apod. dochází k prohnutí osy a tím vychýlení celého kola ze stopy. Současně též k posunu polohy vůči brzdovým čelistem a omezení funkce brzd.

Řešení celé problematiky je geniálně jednoduché. Na osu se mezi obě ložiska nasadí přesně opracovaný návlek, kopírující zevnitř její původní tvar. Osa sama se musí ponejprv na soustruhu upravit tak, aby po nasazení návleku byl k disposici stejně dlouhý kus vnějšho závitu jako před úpravou. Poté se opět na soustruhu upravuje celková délka návleku tak, až je po utažení docíleno požadované vůle ložisek v rozmězí 0,05-0,13 mm. Návlek působí jakožto přesná rozpěrka mezi ložisky, s přesně vymezenou vůlí, zamezuje jakémukoli pohybu vnitřních kroužků-protočení, posunutí apod. Po přesném nastavení se celek utáhne momentem 80 lbs a zajistí závlačkou. Tuhost celé soustavy se zesílí o 25 %, ložiska jsou přesně nastavena jednou pro vždy a zvýšení celkové bezpečnosti je nezměřitelné. Tato úprava je jednou z nejzásadnějších pro tak silný a rychlý vůz,jako je Jaguar. Vzhledem k tomu, že je naprosto skrytá a nepostřehnutelná, může být akceptovatelná i pro nejpurističtější zastánce originality vozu. V současnosti jsou k dostání tyto adaptéry pro E Type všech sérií, MK2,S Type,MK 10,420G, XJ6-12, XJS.

Jak je zřejmé z výše uvedeného, instalace vyžaduje vybavení dílny soustruhem. Velmi obtížně se provádí ambulantně na voze. Vzhledem k tomu, že osa je velmi pevně zatažená do těhlice (stub axle carrier) a demontovat lze většinou jen na lisu, je vhodné tuto úpravu zahrnout do plánu při celkové opravě přední nápravy, kdy je vše rozebráno. Samozřejmě jde udělat i kdykoliv později, vyžaduje však demontáž osy a potažmo i těhlice.


Generovaná postranní fotogalerie