Classic jaguar cz

Menu

Geometrie

Správné seřízení geometrie je výsledkem mnoha laborování, v žádném případě nelze spoléhat na seřízení v běžném servisu. Je třeba připomenout, že snadno se provádí pouze seřízení souběhu a záklonu, odklony vepředu a vzadu vyžadují poměrně časové náročnou instalaci podložek. V zásadě lze řící, že pokud vše jde dobře, je to práce zhruba na jeden pracovní den. U „nových“ vozů po restaurování je třeba začít se seřizování až po důkladném usazení torsních tyčí a tím i světlé výšky. Nové torsní tyče často potřebují i týden pro konečné usazení polohy. Ideální je ponejprv seřízení provést napřed pouze orientačně, nějaký čas jezdit a teprve poté vše provést pořádně.

Jak vyplývá z podstaty výroby torsních tyčí, nikdy nejsou dvě úplně stejné. Důležitým parametrem je sice jejich průměr, nicméně výsledné vlastnosti tyč dostává teprve v závěrečné fázi výroby ručním předtočením, kterým se dělá směrové předpětí. I když se při montáži na auto použijí přípravky pro jejich přesné nastavení, většinou výsledek je na každé straně rozdílný. I z tohoto důvodu je téměř nezbytné použít vždy seřizovací spojnici, ušetří se tím mnoho času a hlavně je možno vše dokonale vyladit.

U vozů již používaných je třeba ponejprv provést kontrolu a seřízení torsních tyčí. Téměř vždy bývá vozidlo nakloněno na straně řidiče. Hodnoty dané dílenským manuálem je třeba chápat jakožto orientační a vždy počítat s dalšími faktory jako jsou např. zesílené torsní tyče, upravená světlá výška apod.. Pro tyto práce je ideální klasické seřizovací a měřící vybavení použitelné v běžných dílenských podmínkách. Pro základní informativní přeměření souběhu lze použít jednoduché zařízení Trakrite, pro odklon a záklon pak měřidlo na bázi vodováhy.

Na následujících adresách je možno získat základní informace o základních pojmech týkajících se geometrie a zacházení s přístroji:

  1. http://www.longacreracing.com/articles/artcat.asp?CATID=2
  2. http://www.advantagewheelalignment.com/camber_gauge.html

Generovaná postranní fotogalerie