Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Borovany

Kromě varhan na hudební kruchtě od Václava Pantočka se v areálu borovanského kláštera nachází též vzácný positiv Ondřeje Tadeáše Koksteina z roku 1711.

Veškeré kovové píšťaly uvnitř stroje byly po pravě Karlem Weissem v padesátých letech 20. stol. vyměněny za jiné, naprosto nevhodné, pocházející ze starších pneumatických varhan. Dochován zůstal silně poškozený původní prospekt a naopak vzácně kompaktní, intonačně netknuté a červotočem nepoškozené píšťaly dřevěné. Z téže doby pocházely též nestylové měchy a řada dalších nevhodných úprav. Rekonstrukce byla provedena roku 2006.


Rejstříky:
  • HW: Copula major, Copula minor, Principal 2´, Quinta, Sedecima