Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

České Budějovice – klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Páně - 1999

Varhany byly pořízeny v rámci velkorysé a důkladné rekonstrukce kláštera, zničeného devastací v dobách komunismu. Plochý prospekt poukazuje na tradice klasického budějovického varhanářství ( Nikolaus Christendl), velkou inspirací pro zvukovou koncepci byl Starckův nástroj ve Zlaté Koruně, postavený přesně před třemi sty lety.


Rejstříky:
  • HW: Principal 8´, Gamba 8´, Portunal 8´, Bifara 8´, Violeta 4´, Octava ´, Quinta 3´, Superoctava 2´, Quinta 1 1/3´, Mixtura 5 fach
  • RP: Copula major, Flauta minor, Principal 4´, Octava 2´, Sesquialtera 2 fach, Mixtura 3 fach
  • Ped: 16´, Octavbass 8´, Superoctav 4´, Posaunbass 8´
Nahrávky:
  • ČR 3 Vltava – radiomost Zlatá Koruna (R. G. Frieberger) – České Budějovice(J. Tůma)
  • CD - J. S. Bach – Kunst der Fuge J. Tůma