Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Kytín

Dílo Josefa Gartnera ze čtyřicátých let 19. století, velmi rozporuplné. Na jednu stranu s velkými ambicemi ve výtvarném provedení a diposičním vybavení, na druhou stranu pak velmi nekvalitní provedení s velmi neprofesionálními rysy v mnohých detailech konstrukce.

Od padesátých let 20. stol. zcela nehratelný nástroj s rozkradeným píšťalovým materiálem, od začátku devadesátých let zcela rozebrán a jednotlivé části deponovány. Restaurování bylo umožněno díky velkorysé podpoře a iniciativě místní rodačky paní Gallinové v roce 2001-2.


Rejstříky:
  • HW: Princpal 8´(uvnitř stroje), Flauta major, Octava 4´, Fugara 4´, Flauta minor, Quinta 3´, Superoctava 2´, Quinta 1 ½´, Mixtura 5 fach
  • RP: Copula major, Copula minor, Principal 2´
  • Ped: Subbass, Octavbass et Quintbass