Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Litoměřice – katedrála sv. Štěpána

Tento projekt je dalším pokračováním pohnutého osudu cestujících varhan naposledy instalovaných roku 1992 v Doksech. Jelikož na tomto místě nebyly vhodně využity a chráněny před dalším chátráním, bylo rozhodnuto o jejich další pouti, tentokrát na místo velmi důstojné a významu přiměřené – boční galerii v presbytáři katedrály v Litoměřicích. Na základě organologických bádání Dr. Tomáše Horáka lze téměř s jistotou tvrdit, že nástroj je dnes jediným dochovaným dílem významného mistra pozdní renesance Davida Däckera z České Lípy. Disposice zůstala i dnes nezměněna tak, jak byla rekonstruována roku 1992.

Rejstříky:
  • HW: Copl major, Spitzflet, Principal, Nassat, Quint, Octav, Kleine Quint, Mixtur, Regal
  • Ped: C – c´ Bauernflet, Sedecima