Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Osek u Duchcova - chórové varhany klášterního kostela

Nástroj Wentzela Starcka z roku 1718 byl restaurován roku 1995 na náklady spolkového ministerstva vnitra BRD v rámci obnovy kláštera. Varhany byly v této době poznamenány četnými přestavbami, zásahy do disposice a zejména intonace.


Rejstříky:
  • HW: Copl major, Principal 8´(uvnitř stroje), Gamba 8´, Copl minor, Octava 4´, Quinta 3´, Superoctava 2´, Quinta minor, Mixtura 5 fach
  • Ped: Subbass, Octavbass
Nahrávky:
  • Nahrávka ČR 3 Vltava