Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Praha - kostel sv. Bartoloměje

Kostel sv.Bartoloměje na Starém Městě je mistrovským dílem K.I.Dientzehofera. Přilehlý klášter byl v době komunistické totality sídlem StB, kostel sloužil jako skladiště. Zdevastované objekty kláštera i kostela byly navráceny Šedým sestrám III.řádu sv. Františka, které je nesmírným úsilím navrátily do původní krásy a funkčnosti. Na závěr obnovy kostela byly roku 2000 pořízeny též nové varhany. Jejich začlenění do mimořádně vyváženého komorního prostoru bylo dosti náročným úkolem, jak po stránce architektonické koncepce, tak zvukové.


Rejstříky:
  • HW: Principal 8´, Bifara 8´, Gamba 8´, Portunal 8´, Octava 4´, Quinta 3´, Superoctava 2´, Sesquialtera 2 fach, Mixtura 4 fach
  • RP: Copula major, Flauta minor, Principal 2´, Quinta 1 1/3´, Mixtura 2 fach
  • Ped: 16´, Octavbas 8´, Superoctav 4´