Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Praha - Loreta rest. 1989 – 92

Nástroj byl postaven králickými mistry F. Katzerem a K. Weltzelem v letech 1734-8. Roku 1974 byla dokončena přestavba pražským družstvem Igra dle tehdy běžných představ. Nástroj byl chromatisován, rozšířen rozsah a přidáno několik nových rejstříků, vše na kuželkových vzdušnicích s elektropneumatickou trakturou. Nevhodné zásahy byly provedeny též do původního píšťalového fondu, původní smíšené hlasy nahrazeny novými v nevhodných sestavách i mensurách. Jakožto tehdejší učedník v Igře jsem se těchto prací též zúčastnil.

Rekonstrukční práce započaté v roce 1989 měly za cíl vrátit nástroj opět do původního stavu. Odstraněny byly všechny doplňky, rekonstruovány manuálové i pedálová klaviatura, osazeny nové smíšené hlasy, rekonstruované dle původního stavu, rekonstruována původní intonace. Obnoven původní rozsah s lomenou oktávou.


Rejstříky:
  • HW: Quintatön 8´, Principal 8´, Bifara 8´, Octava 4´, Quinta 3´, Superoctava 2´, Rauschquint 2 fach, Mixtur 5 fach
  • RP: Copl major, Salicional, Gamba, Copl minor, Principal 4´, Mixtura 3fach
  • Ped: Subbass offen, Octavbas 8´, Principalbass 8´, Superoctav 4´
Nahrávky:
  • ČR 3 Vltava
  • CD – holandani