Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Stift Schlägl (A): Maria-Anger-Kirche

Gotický kostel Maria-Anger je součástí rozsáhlého klášterního komplexu ve Schläglu. Klášter Schlägl je významným centrem evropské varhanní kultury nejen svými nástroji, ale zejména pak činností dirgenta a varhaníka P. Ruperta Gottrfrieda Friebergera, jehož zásluhou je unikátní kolekce nástrojů nejen přímo v klášteře, ale i ve všech klášterem spravovaných farnostech. Výsledkem jeho činnosti jsou restaurované a nové nástroje od všech významných evropských varhanářských firem současnosti.

Kostel Maria-Anger byl v polovině 19. stol. zcela nově zařízen jakožto pohřební místo opatů. Roku 1864 zde postavil nové varhany Josef Breinbauer z Ottensheimu. V padesátých letech minulého století byly provedeny některé zásahy do disposice, vzduchového systému apod. Restaurováním jsme byli pověřeni roku 2013. Nástroj byl obnoven do původního stavu.


Rejstříky:
  • HW: Copula 8´, Salicional 8´, Gamba 8´, Principal 4´, Mixtura 3´
  • Ped: Subbass 16´, Octavbass 8´