Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Svatá Hora

Svatohorské chórové varhany byly postaveny roku 2007. Skládají se ze dvou samostatných modulů tvořících dvoumanuálový celek s pedálem, po rozložení je možné použití jakožto dvou samostatných nástrojů. Tuto koncepci si vyžádaly specifické náročné podmínky hudební praxe na Svaté Hoře. Nástroj jako celek musí nyní (velké varhany na kůru jsou mimo provoz) splňovat veškeré liturgické a koncertní funkce uvnitř basiliky, jednotlivé díly pak slouží k hudebním produkcím u letního oltáře venku, v ambitech apod.

Na průběh prací ještě v borovanské dílně se v doprovodu svatohorského faráře P. Stanislava Přibyla přijel podívat též apoštolský nuncius Mons. Diego Causero, který později spolu s kardinálem Vlkem hotový nástroj posvětil.


Rejstříky:
  • HW: Copl 8´, Principal 4´, Nassat 3´, Octava 2´, Mixtura 3 fach
  • RP: Quintadena 8´, Copula 8´, Copula 4´, Flauta 2´, Quinta 1 1/3´
  • Ped: Principalbas 8´
Nahrávky:
    CD Skladby pro dvojici varhan, Skladby na 4 ruce - Karel Paukert, Jaroslav Tůma
Odkazy: