Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Všeradice

Varhany příbramského mistra Ondřeje Tadeáše Koksteina z doby okolo roku 1700 byly do kostela sv. Bartoloměje patrně přeneseny později ze zatím neznámého místa. Jejich přestavba sušickým varhanářem Wunšem spolu s novým mramorováním naprosto změnila jejich původní podobu. Málokterý nástroj po rekonstrukci změnil svou podobu tak radikálně, že jej starousedlíci po návratu z dílny téměř nepoznali. Práce proběhly v letech 1999-2000.


Rejstříky:
  • HW: Copula major, Copula minor, Principal 4´, Octava 2´, Quinta 1 ½´, Sedecima 1´
  • Ped: Octavbass 8´, Quintbass 6´
Nahrávky:
  • ČR 3 Vltava -Eva Bublová – Joh. Pachelbel