Vladimír Šlajch - Varhanářství

Menu

Zlatá Koruna

Jedny z nejvýznamnějších českých varhan, dílo Abrahama Starcka z roku 1699. Kromě menších zásahů Johannem Fischperou nejvíce nástroj utrpěl při opravě Eduardem a Jaroslavem Hubeným roku 1943, kdy bylo několik rejstříků vyměněno za nové romantické hlasy ze zinku - v hlavním stroji odstraněny obě Quinty, zmizel též původní cínový Salicional. V positivu na místo Quinty a Octavy byly nasazeny Principal houslový a Vox coelestis. Většina původních rejstříků nenávratně zmizela, po zásahu tehdejšího pracovníka památkové péče Dr. Vachulky zůstala alespoň menší část zachována na faře, kde jsem v osmdesátých letech nalezl torza rejstříků Quinta a Octava z positivu. V této době byl nástroj již jen částečně hratelný a silně napaden červotočem. Při opravě varhan v letech 1985-6, kterou jsem prováděl na vlastní náklady bylo hlavním cílem asanovat červotoče a uvést nástroj opět do hratelného stavu. Při této příležitosti byla též částečně rekonstruována původní disposice za použití originálních píšťal pro Quintu a Octavu v positivu. Pro rekonstrukci malé a velké Quinty v hlavním stroji byly použity Starckovy píšťaly z původních varhan zlatokorunského farního kostela sv. Markéty, které se po zrušení kostela Josefem II dostaly do kostela v Hodňově u Horní Plané kde byly ve třicátých letech českobudějovickým varhanářem Šurátem přestavěny na pneumatickou trakturu s použitím části původních Starckových píšťal.

Velké varhany Abrahama Starcka ve zlatokorunském klášteře dodnes slouží též ke koncertnímu provozu, byly zde provedeny četné nahrávky rozhlasové i gramofonové. V každém případě je ovšem nutné jejich další řádné restaurování a rekonstrukce.


Rejstříky:
  • HW: Principal 8´, Octava 4´, Quinta 3´, Superoctava 2´, Quinta 1 ½´, Mxtura 5 fach, Salicional(nyní chybí), Spillflöte 8´
  • RP: Copula major, Flaute minor, Principal 4´, Quinta 3´, Octava 2´, Sequialtera 2 fach, Mixtura 3 fach
  • Ped: Subbass offen, Subbass gedeckt, Octavbas, Quintbas, Superoctav
Nahrávky:
  • CD Jaroslav Tůma – Luyton, Hassler